Login


zpět Zveřejnění návrhu rozpočtu

Informujeme o zveřejnění návrhu rozpočtu školy v Ostašově (Křížanská) i v Machníně (Heřmánková) na rok 2019. Oba návrhy jsou k nahlédnutí v sekci dokumenty.

Radek Vystrčil

18. 10. 2018 - 11:10