Login


zpět Schůza SRPŠ

Ve čtvrtek 4.10. v 15:30 se v čítárně druhého stupně uskuteční první schůzka třídních důvěrníků v tomto školním roce.

Program jednání:

  • Přivítání, seznámení
  • Projednání pravidel hospodaření SRPŠ
  • Projednání stanov SRPŠ
  • Projednání návrhu rozpočtu na 2018/19
  • Volba rady a výboru spolku
  • Náměty a připomínky ze třídních kolektivů
  • Termín dalšího setkání

Má-li někdo z rodičů náměty či připomínky - obracejte se na třídní důvěrníky.

Na setkání těší R. Vystrčil

2. 10. 2018 - 08:10