Login


zpět Srdečně vás zveme na Global Village

Ve středu nás čeká projekt Global village, který bude probíhat v nové budově v Žákovské ulici. Naši hosté si pro nás připraví kulturní stánky s atributy své země, nebude chybět ani Česká republika. Dopoledne si stánky projdou všichni žáci naší školy, odpoledne mezi 14.30 a 16.00 hod srdečně zveme i rodiče našich žáků, aby si přišli popovídat s našimi hosty. Neznalost angličtiny není překážkou, často postačí milý úsměv či gesto.

Více informací a fotografií naleznete v sekci EDISON 2018. 

25. 9. 2018 - 12:09