Login


zpět Zahájení školího roku pro 1. ročník

 

1. ročník

3. 9. 

1 vyučovací hodina

4. 9.

2 vyučovací hodiny

5. 9.

6. 9.

3 vyučovací hodiny

7. 9.

4 vyučovací hodiny

22. 8. 2018 - 09:08