LoginDokumenty

 Základní dokumentace školy

Název dokumentu

Stáhnout

Jmenování ředitele školy

Etický kodex

Zřizovací listina

Zřizovací listina - příloha

Školní vzdělávací program ZŠ

ŠVP ZŠ - 1. dodatek

ŠVP ZŠ - 2. dodatek

Plán EVVO 2015/16

Školní vzdělávací program ŠD

ICT plán školy 2018/19

Školní řád

Řád školní výdejny

Vnitřní řád školní družiny

 

Ostatní

Název dokumentu

Stáhnout

Logo školy 200 let (AI)
Logo školy 200 let (PNG)
Logo školy (JPG)
Logo školy (PNG)
Logo školy (SVG)
Hlavičkový papír
Hlavičkový papír
Žádosti a potvrzení

Název dokumentu

Stáhnout

Žádost o uvolnění - vzor
žádost o povolení slovního hodnocení
Žádost o povolení IVP 
Žádost o uvolnění z vyučovnání TV
Odhlášení žáka při přestupu na jinou školu
Žádost o přijetí při přestupu z jiné školy
Žádost o slovní hodnocení
Potvrzení o studiu
Posudek o bolestném
Žádost o povolení vzdělávání po splnění povinné školní docházky

 

Výroční zprávy školy

Ročníky

Stáhnout

Školní rok 2017/18
Školní rok 2016/17
Školní rok 2015/16
Školní rok 2014/15
Školní rok 2013/14
Školní rok 2012/13
Školní rok 2011/12
Školní rok 2010/11
Školní rok 2009/10
Školní rok 2008/09
Školní rok 2007/08
Školní rok 2006/07
Školní rok 2005/06
Školní rok 2004/05

 

Rozpočet organizace

Ročníky

Velikost

Stáhnout

Návrh Křížanská, 2019 0,5 MB
Návrh Heřmánková, 2019 0,5 MB
Návrh Křížanská, 2018 0,5 MB
Návrh Heřmánková, 2018 0,5 MB

 

Výroční zprávy o poskytování informací

Ročníky

Velikost

Stáhnout

Školní rok 2016/17 0,5 MB
Školní rok 2015/16 0,5 MB
Školní rok 2014/15 0,5 MB
Školní rok 2013/14 0,5 MB
Školní rok 2012/13 0,5 MB
Výroční zprávy za předchozí školní roky jsou součástí výročních zpráv o činnosti školy.