LoginPomáháme školám k úspěchu

1.     Základní informace o projektu

Projekt Pomáháme školám k úspěchu (PŠkÚ) si klade za cíl podpořit veřejné základní školy v tom, aby se každý jejich žák měl možnost se maximálně učit a ve škole prožíval úspěch.

Projekt se zaměřuje na vysokou kvalitu vzdělávání s důrazem na individuální přístup učitelů k žákům a s cílem naučit každého žáka učit se tak, aby dosahoval svého osobního maxima a tedy co nejlepších studijních výsledků.

Projekt PŠkÚ funguje již od roku 2010. Součástí projektu jsou:

Modelové školy

a nově přijaté do projektu v roce 2015

Nové projektové školy byly vybrány v náročném, čtyři měsíce trvajícím výběrovém řízení. Školy vybírala dvanáctičlenná expertní rada složená z předních odborníků na vzdělávání. Součástí výběrového řízení byla i celodenní osobní návštěva expertního týmu v devíti školách, které postoupily do 2. kola. Mezi hlavní kritéria výběru patřily jasná vize školy, motivace učitelů zapojit se do náročného projektu a osobnost ředitele školy. Více informací je v celém článku.

2.     Přínos pro naši školu

Projekt poskytne našim učitelům dlouhodobou vzdělávací, materiální a personální podporu. V projektových školách působí pedagogičtí konzultanti a pároví učitelé. Učitelé se účastní vzdělávacích seminářů a získávají nové výukové pomůcky i techniku.

Od září 2015 se naše řady rozšíří o kolegy:

Dalšími aktivitami, které nás v dohledné době čekají jsou:

3.     Financování projektu

Projekt „Pomáháme školám k úspěchu“ iniciovala a dlouhodobě podporuje THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace manželů Kellnerových a realizuje jej obecně prospěšná společnost „Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.“.